Tuesday, August 22, 2006

देसीपंडित वर मराठी!

प्रिय वाचक,

देसीपंडित या भारतिय ब्लॉग-विश्वामधल्या सर्वाधिक वाचल्या जाणाऱ्या ब्लॉगवर आता आपल्याला दिसतील मराठी दुवे!

http://desipundit.com/category/marathi वर डोळा ठेवायला विसरु नका!

जाता जाता एक विनंती - तुम्ही वाचलेल्या उत्तम लेखांना कृपया माझ्यापर्यंत पोहचवत चला. एक लहानशी e-mail ojas[at]desipundit[dot]com वर, आणि तो लेख देसीपंडितच्या माध्यमातून लाखो वाचकांपर्यंत गेलाच!

जय मराठी!

ओजस

1 Comments:

At 9:43 AM, October 18, 2006, Blogger Nandan said...

Hi, Long time no post. Hope you'll get time to write one soon.

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home